การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

นิเทศโดย นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 และ นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ ศึกษานิเทศก์

Link Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลตรัง

 547 total views,  2 views today