ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7521-8818
Email: anubantrangschool@gmail.com
Website: www.anubantrang.ac.th