นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา  09.00-16.30 น. ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง 

ข่าวโดย  นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading