โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

 153 total

 153 total views,  2 views today

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและคิวอาร์โค้ดสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง

ประกาศ เรื่อง รายชื่

 450 total views

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้เป็นสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)

 189 total

 189 total views,  2 views today

Read more