วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:

ไม่มีหมวดหมู่

กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประกาศไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Loading

Read More
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประกาศไม่มีหมวดหมู่

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้ นางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นางสุรีย์ คำนวน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมประชุมทบทวนและสร้างความเข้าใจกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

Loading

Read More