ยินดีต้อนรับ นายสมใจ ชูแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ นายสมใจ

 84 total views,  6 views today

Read more

ผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ปกครองรับเงินค่าอ

 79 total views,  5 views today

Read more

โรงเรียนบ้านลำภูราและโรงเรียนวัดปากแจ่มศึกษาดูงานการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านลำภูราแล

 110 total views,  2 views today

Read more

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

การประชุมครูและบุคลา

 137 total views,  3 views today

Read more