นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา การประกวดทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

Loading

Read more

นางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร

Loading

Read more