ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

 205 total

 205 total views,  3 views today

Read more