ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

 418 total

 418 total views

Read more