2 มิถุนายน 2565 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 124 total

 124 total views

Read more

แชมป์วอลเลย์บอล รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ระดับภาคใต้ ดึงผู้เล่นจากโรงเรียนบ้านร่าหมาด และโรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายศุภวิชญ์ เดชนุ้ย เด็กชายวรพล แซ่เฮง และเด็กชายอนุสรณ์ รัตนะ ร่วมทีมเป็นตัวแทนจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

 123 total

 123 total views

Read more