ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรังเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการต ำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์

Loading

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนอนุบาลต

Loading

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรัง ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ทางเป็นเลิสทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์Thailand Educational Development and Evaluation Testsประจำปี 2566

Loading

Read more

การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภ

Loading

Read more