ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง นักการภารโรง

 10 total

 10 total views,  1 views today

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 124 total

 124 total views,  3 views today

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน

 133 total

 133 total views,  1 views today

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 163 total

 163 total views,  1 views today

Read more

เผยแพร่ผลงาน วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Pratice) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน โดยใช้ LOTUS Model ของ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 70 total

 70 total views

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 133 total

 133 total views,  2 views today

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 154 total

 154 total views,  1 views today

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 160 total

 160 total views

Read more