อบรม วPA ให้แก่ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อคงวิทยฐานะ

โรงเรียนอนุลาบตรัง จ

 82 total views,  1 views today

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

การประเมินสัมฤทธิผลก

 129 total views,  1 views today

Read more