การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ การประเมิน
นางสาวสุคนธา ไพธิ์ทอง
นางสาววรัญญา ช่วยพิชัย
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 

  

 

Loading