การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ และนางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ การประเมิน
นางสาวนรีรัตน์ สิทธิชัย
นางสาวพธูรียา จันทร์หอม
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

  

Loading