กิจกรรมออกกำลังกายของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง

กิจกรรมออกกำลังกายของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 – 16.00 น. ใต้อาคารเรียน 6 และลานหน้าอาคารเรียน 2

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 89 total views,  3 views today