ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง มีความประสงค์เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ภาคปกติ) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ( SMT )

 

 

QR Code สำหรับการสมัครแบบออนไลน์

 816 total views,  2 views today