2 มิถุนายน 2565 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

Loading