วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารงานบุคคลประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านลำภูราและโรงเรียนวัดปากแจ่มศึกษาดูงานการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านลำภูราและโรงเรียนวัดปากแจ่มศึกษาดูงานการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading