วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประกาศ

โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับความอนุเคราะห์การฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คอตีบ บาดทะยักในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบเก็บตก จากงานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง

Loading