โรงเรียนอนุบาลตรัง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2

โรงเรียนอนุบาลตรัง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2
เมื่อวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading