โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

 376 total views,  2 views today