นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง

โรงเรียนอนุบาลตรังขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Loading