โรงเรียนบ้านท่าข่อยและโรงเรียนชาติตระการโกศล ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าข่อยและโรงเรียนชาติตระการโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าข่อยและโรงเรียนชาติตระการโกศล ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading