โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้นายสุทัศน์ เสียงเลิศ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว นางสุภารัตน์ รองเดช และนางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการศึกษาดูงานของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ภาพ/สารประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอาทิตา แดงเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Loading