โรงพยาบาลตรัง ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565

โรงพยาบาลตรัง ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading