โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดสอบในวันที่ 24 เมษายน 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กำหนดให้โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นสนามสอบ

ภาพการสอบแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ภาพ ข่าวและสารประชาสัมพันธ์โดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Loading