แชมป์วอลเลย์บอล รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ระดับภาคใต้ ดึงผู้เล่นจากโรงเรียนบ้านร่าหมาด และโรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายศุภวิชญ์ เดชนุ้ย เด็กชายวรพล แซ่เฮง และเด็กชายอนุสรณ์ รัตนะ ร่วมทีมเป็นตัวแทนจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

Loading