วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปประมวลภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาอบรมให้ความรู้การใช้ ATK คัดกรองนักเรียน เพื่อรองรับการเปิด On Site

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาอบรมให้ความรู้การใช้ ATK คัดกรองนักเรียน เพื่อรองรับการเปิด On Site

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading