อบรม วPA ให้แก่ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อคงวิทยฐานะ

โรงเรียนอนุลาบตรัง จัดการอบรม วPA ให้แก่ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อคงวิทยฐานะ
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

Loading