กลุ่มบริหารงานบุคคลประมวลภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งาน Google Form และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint

อบรมการใช้งาน Google Form และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading