อบรมการใช้งาน Google Form และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint

อบรมการใช้งาน Google Form และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading