ห้องเรียน Online

ห้องเรียน Online โรงเรียนอนุบาลตรัง

Previous slide
Next slide

คู่มือ

คู่มือครู

คู่มือการใช้งาน Google Meet For Education สำหรับครู

คู่มือนักเรียน

คู่มือการใช้งาน Google Meet For Education สำหรับนักเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน สำหรับนักเรียน

แจ้งปัญหา

QR Code เพื่อสอบถามปัญหาการใช้งาน