กลุ่มวิชาการ

สอบ O-NET วันที่ 12/2/2564

นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
หัวหน้าสนามสอบ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET และชี้แจงกฎการสอบ และได้ทำการสอบ O-NET ในวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

   

 

Loading