ยินดีต้อนรับ นายสมใจ ชูแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ นายสมใจ ชูแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading