มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงและระดับเขตพื้นที่ สปพ.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Loading