วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไป

มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอขอบคุณ
นายนิพันธ์ ศิริธร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวักตรังเขต.1พรรคพลังประชารัฐ
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฏร
ได้มอบหมาย
ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร
เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading