พิธีมอบรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง  มอบรางวัลแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading