พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

เป็นตัวแทน โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย

ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

Loading