กลุ่มบริหารทั่วไป

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading