ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ  ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading