ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้คณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

 204 total views,  2 views today