วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มวิชาการประมวลภาพกิจกรรม

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

         

Loading