วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปประมวลภาพกิจกรรม

ปรับปรุงสถานที่ทาสีรั้วบริเวณโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยครูผู้ชายร่วมกันปรับปรุงสถานที่โดยทาสีรั้วบริเวณประตูโรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading