วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปประมวลภาพกิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนและโรงเรียนพระราชทาน

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู บุคลากรผู้ชายและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมกับบุคลากรภายนอกจากโรงเรียนลำภูรา คลองคุ้ย สถานีตำรวจชุมชนลำภูรา สมาคมลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 และค่ายทหารลำภูรา  ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนและโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading