วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

    

Loading