ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สมใจ ชูแก้ว โดย นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตรัง เขต 1
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

Loading