ประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร 4 ฝ่ายโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมสุตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

    

Loading