ประชุมประธานกลุ่มในสังกัด สพป.ตรัง 1

ประชุมประธานกลุ่มในสังกัด สพป.ตรัง 1 เพื่อร่วมวางแผนจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง 1
ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading