ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่6/2564
โดยใช้การประชุมผ่านทาง Google Meet
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading