ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียน
ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 โีครงการ English Program ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร : อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมศึกษา มีความสนใจหรือความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
รับสมัคร : ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 075218818
ภาพ : โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลตรัง
ข่าว : นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Loading