ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตามโครงการโรงเรียนมีชีวิต ตามแววความสามารถ สร้างสุข กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาสู่เยาวชนทีมงาน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ตามโครงการโรงเรียนมีชีวิต ตามแววความสามารถ สร้างสุข

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาสู่เยาวชนทีมงาน

……………………………………………………………………………..

                ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนมีชีวิต ตามแววความสามารถ สร้างสุข กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาสู่เยาวชนทีมชาติ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2565

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กชายศุภวิชญ์ เดชนุ้ย

2. เด็กชายวรพล แซ่เฮง

3. เด็กชายวรพงษ์ สุทธิมาศ

4. เด็กชายขัตติพงษ์ ศรีกลับ

5. เด็กชายกฤติน ชูศักดิ์

6. เด็กชายอนุสรณ์ รัตนะ

7. เด็กชายธีรเดช เส็นฤทธิ์

8. เด็กชายภัคพล แซ่อื่อ

9. เด็กชายกฤษกร คงเพชร์

10. เด็กชายพีรณัฐ เพ็งพรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565

 

(นายสมใจ    ชูแก้ว)

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 569 total views,  2 views today