นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมคณะทำงาน ของ โครงงานนวัตกรรมประสบการณ์โลก IP2

Loading