นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะลูกจ้าง ครูพี่เลี้ยงและครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะลูกจ้าง ครูพี่เลี้ยงและ

ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น.

ณ ข้างศาลาหางนกยูง โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading